είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

κυριακή 01.07.2018

δευτέρα 02.07.2018

τρίτη 03.07.2018

τετάρτη 04.07.2018

πέμπτη 05.07.2018

παρασκευή 06.07.2018

σάββατο 07.07.2018

κυριακή 08.07.2018

δευτέρα 09.07.2018

τρίτη 10.07.2018

τετάρτη 11.07.2018

πέμπτη 12.07.2018

παρασκευή 13.07.2018

σάββατο 14.07.2018

κυριακή 15.07.2018

δευτέρα 16.07.2018

τρίτη 17.07.2018

τετάρτη 18.07.2018

πέμπτη 19.07.2018

παρασκευή 20.07.2018

σάββατο 21.07.2018

κυριακή 22.07.2018

δευτέρα 23.07.2018

τρίτη 24.07.2018

τετάρτη 25.07.2018

πέμπτη 26.07.2018

παρασκευή 27.07.2018

σάββατο 28.07.2018

κυριακή 29.07.2018

τρίτη 31.07.2018