είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

πέμπτη 01.08.2019

παρασκευή 02.08.2019

σάββατο 03.08.2019

κυριακή 04.08.2019

δευτέρα 05.08.2019

τρίτη 06.08.2019

τετάρτη 07.08.2019

πέμπτη 08.08.2019

παρασκευή 09.08.2019

σάββατο 10.08.2019

κυριακή 11.08.2019

δευτέρα 12.08.2019

τρίτη 13.08.2019

τετάρτη 14.08.2019

πέμπτη 15.08.2019

παρασκευή 16.08.2019

σάββατο 17.08.2019

κυριακή 18.08.2019

δευτέρα 19.08.2019

τρίτη 20.08.2019

τετάρτη 21.08.2019

πέμπτη 22.08.2019

παρασκευή 23.08.2019

σάββατο 24.08.2019

κυριακή 25.08.2019

δευτέρα 26.08.2019

τρίτη 27.08.2019

τετάρτη 28.08.2019

πέμπτη 29.08.2019

παρασκευή 30.08.2019

σάββατο 31.08.2019