Αρχική 2018-06-18T14:38:52+00:00

Παρασκευή 22/06

Πέμπτη 21/06
Σάββατο 23/06

Θεματική 2018: Πολιτεία και Πολίτης

Α’ ΚΥΚΛΟΣ: 2-16 Ιουλίου 2018 | Β’ ΚΥΚΛΟΣ: 18 Ιουλίου-1 Αυγούστου 2018

τα νέα του φεστιβάλ