Αρχική 2018-06-18T14:38:52+00:00

Τετάρτη 01/08

Δε βρέθηκαν εκδηλώσεις.
Τρίτη 31/07
Πέμπτη 02/08

Θεματική 2018: Πολιτεία και Πολίτης

Α’ ΚΥΚΛΟΣ: 2-16 Ιουλίου 2018 | Β’ ΚΥΚΛΟΣ: 18 Ιουλίου-1 Αυγούστου 2018

τα νέα του φεστιβάλ